فینتک در یک نگاه

فناوری های مرتبط با فینتک هوش مصنوعی رایانش توزیع شده دفترکل توزیع شده زنجیره بلوک رایانش ابری رایانش کوانتومی اینترنت دسترسی موبایلی روزنگاری تحلیل داده بزرگ داده یادگیری ماشین

توضیحات بیشتر »

دسته بندی های فینتک

دسته بندی های فینتک، رتبه بندی شده بر حسب مقبولیت و میزان استفاده: جابجایی پول و پرداخت ها : ۵۰%بیمه: ۲۴%پس انداز و سرمایه گذاری: ۲۰%برنامه ریزی مالی: ۱۰%قرض و وام: ۱۰%

توضیحات بیشتر »