فینتک در یک نگاه

۱

مهر ۹۹

مهر ۱, ۱۳۹۹

فینتک در یک نگاه

By tiwin /

فناوری های مرتبط با فینتک هوش مصنوعیرایانش توزیع شدهدفترکل توزیع شدهزنجیره بلوکرایانش ابریرایانش کوانتومیاینترنتدسترسی موبایلیروزنگاریتحلیل دادهبزرگ دادهیادگیری ماشین

Read More
دسته بندی های فینتک

۱

مهر ۹۹

مهر ۱, ۱۳۹۹

دسته بندی های فینتک

By tiwin /

دسته بندی های فینتک، رتبه بندی شده بر حسب مقبولیت و میزان استفاده: جابجایی پول و پرداخت ها : ۵۰%بیمه:...

Read More

فینتک در یک نگاه

۱

مهر ۹۹

مهر ۱, ۱۳۹۹

فینتک در یک نگاه

By tiwin /

فناوری های مرتبط با فینتک هوش مصنوعیرایانش توزیع شدهدفترکل توزیع شدهزنجیره بلوکرایانش ابریرایانش کوانتومیاینترنتدسترسی موبایلیروزنگاریتحلیل دادهبزرگ دادهیادگیری ماشین

Read More
دسته بندی های فینتک

۱

مهر ۹۹

مهر ۱, ۱۳۹۹

دسته بندی های فینتک

By tiwin /

دسته بندی های فینتک، رتبه بندی شده بر حسب مقبولیت و میزان استفاده: جابجایی پول و پرداخت ها : ۵۰%بیمه:...

Read More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *