فرم پذیرش درخواست دوره شتابدهی

Netshahr

فرم مشارکت در تولید محتوای گروه هنری ویدار

میزان تحصیلات
 • - انتخاب میزان تحصیلات -
 • دانش آموز
 • دیپلم
 • فوق دیپلم
 • دانشجوی لیسانس
 • لیسانس
 • دانشجوی فوق لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دانشجوی دکترا
 • دکترا
Field is required!
نام و نام خانوادگی:
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
پست الکترونیکی (ایمیل)
Field is required!
شغل، حرفه و فعالیت
Field is required!
شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
شهر سکونت
لطفا شهر سکونت خود را وارد کنید
صفحه اینستاگرام
Field is required!
آی دی تلگرام
Field is required!
سوابق کاری هنری (بویژه صدا و گویندگی)
فعالیت ها و سوابق کاری خود را بنویسید
Field is required!
تجربه تولید محتوا
اگر تاکنون تجربه تولید محتوا در فضای دیجیتال داشته اید توضیح دهید
Field is required!
نوع همکاری در تولید محتوا:
Field is required!
Field is required!
شکل همکاری
 • - شکل همکاری خود را انتخاب کنید -
 • فعالیت انفرادی (صفر تا صد یک پروژه را خودتان انجام دهید)
 • کار تیمی (با همکاری یک یا چند نفر یک پروژه را پیش ببرید)
 • با صلاحدید مدیریت گروه مایل به همکاری به هردو شکل می باشم
Field is required!
آیا میتوانید در جلسات حضوری که در تهران برگزار میشود شرکت کنید:
Field is required!
وقت و زمان های همکاری
 • - چه زمانی را میتوانید برای همکاری با ویدار و ارائه پروژه اختصاص دهید -
 • روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه)
 • آخر هفته (روزهای پنجشنبه و جمعه)
 • همه روزهای هفته امکان همکاری دارم
Field is required!
پیشنهاد و ایده
پیشنهاد شما تولید چه محتوایی با چه ویژگی هایی است(لطفا ایده خود را طی چند سطر با جزئیات شرح دهید )
Field is required!
اگر ابهام یا سوالی در خصوص این همکاری دارید بفرمایید
Field is required!

با امید به مشارکت و همراهی خوب شما

فرم پذیرش درخواست دوره شتابدهی

Netshahr

فرم مشارکت در تولید محتوای گروه هنری ویدار

میزان تحصیلات
 • - انتخاب میزان تحصیلات -
 • دانش آموز
 • دیپلم
 • فوق دیپلم
 • دانشجوی لیسانس
 • لیسانس
 • دانشجوی فوق لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دانشجوی دکترا
 • دکترا
Field is required!
نام و نام خانوادگی:
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
پست الکترونیکی (ایمیل)
Field is required!
شغل، حرفه و فعالیت
Field is required!
شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
شهر سکونت
لطفا شهر سکونت خود را وارد کنید
صفحه اینستاگرام
Field is required!
آی دی تلگرام
Field is required!
سوابق کاری هنری (بویژه صدا و گویندگی)
فعالیت ها و سوابق کاری خود را بنویسید
Field is required!
تجربه تولید محتوا
اگر تاکنون تجربه تولید محتوا در فضای دیجیتال داشته اید توضیح دهید
Field is required!
نوع همکاری در تولید محتوا:
Field is required!
Field is required!
شکل همکاری
 • - شکل همکاری خود را انتخاب کنید -
 • فعالیت انفرادی (صفر تا صد یک پروژه را خودتان انجام دهید)
 • کار تیمی (با همکاری یک یا چند نفر یک پروژه را پیش ببرید)
 • با صلاحدید مدیریت گروه مایل به همکاری به هردو شکل می باشم
Field is required!
آیا میتوانید در جلسات حضوری که در تهران برگزار میشود شرکت کنید:
Field is required!
وقت و زمان های همکاری
 • - چه زمانی را میتوانید برای همکاری با ویدار و ارائه پروژه اختصاص دهید -
 • روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه)
 • آخر هفته (روزهای پنجشنبه و جمعه)
 • همه روزهای هفته امکان همکاری دارم
Field is required!
پیشنهاد و ایده
پیشنهاد شما تولید چه محتوایی با چه ویژگی هایی است(لطفا ایده خود را طی چند سطر با جزئیات شرح دهید )
Field is required!
اگر ابهام یا سوالی در خصوص این همکاری دارید بفرمایید
Field is required!

با امید به مشارکت و همراهی خوب شما