درخواست شرکت در دوره شتابدهی و جذب سرمایه از مرکز نوآوری بانک تجارت

متقاضیان استقرار در مرکز نوآوری بانک تجارت و دریافت خدمات شتابدهی و جذب سرمایه این مرکز می توانند فرم آنلاین مربوطه را در بخش فرم های درخواست سایت تکمیل و  ارسال نمایند.

شروع دوره شتابدهی و سرمایه گذاری مرکز نوآوری بانک تجارت

متقاضیان در مرحله اول می بایست طرح و ایده های خود را به آدرس ایمیل info@tiwin.ir ارسال نمایند. جهت ثبت نام اولیه لطفا فرم درخواست آنلاین شتابدهی و سرمایه گذاری مرکز نوآوری بانک تجارت را از سایت تکمیل و ارسال نماید