مرکز نوآوری بانک تجارت پس از ارزیابی دقیق مدل کسب و کار استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های فین‌تک، بانکداری باز، بلاکچین،رگ تک، بورس، بازار سرمایه، خدمات و سرویس‌های جدید بیمه ای مبلغی را برای سرمایه گذاری ارائه می‌دهند و پس از سرمایه‌گذاری بر روی هر استارتاپ نظارت دقیق و همکاری مؤثری را در جهت رشد کسب و کار و پیشبرد اهداف شرکای سرمایه‌گذاری به انجام می‌رساند.


استارت‌آپ‌ها پس از عبور از مراحل شتابدهی و در مرحله توسعه بازار خود بیش از پیش به سرمایه جهت رشد کسب و کار خود احتیاج دارند. از اینرو متخصصین سرمایه‌گذاری مرکز نوآوری بانک تجارت پس از ارزیابی دقیق مدل کسب و کار استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های فین‌تک، بانکداری باز، بلاکچین،رگ تک، بورس، بازار سرمایه، خدمات و سرویس‌های جدید بیمه ای مبلغی را برای سرمایه گذاری ارائه می‌دهند و در ازای مبلغ سرمایه‌گذاری شده سهمی را دریافت می‌کنند. قابل ذکر است سرمایه‌گذاری به صورت نامحدود و در مقیاس سرمایه‌گذاری کوچک و بزرگ می‌باشد.

فرم مخصوص متقاضیان سرمایه گذاری را از این قسمت دریافت، تکمیل و به آدرس پست الکترونیک info@tiwin.ir ارسال نمایید