مرکز نوآوری بانک تجارت در طول فرایند شتابدهی خود مبلغی را به صورت بلاعوض در اختیار شتابدهنده قرار می‌دهد. مبلغ مورد نظر با توجه به حوزه فعالیت و میزان جذابیت و هزینه‌های اولیه طرح متغیر می‌باشد.