برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کاربردی و مناسب برای استارتاپ ها در فضایی اشتراکی و کاملا پویا . استارت آپ ها در طول مدت برگزاری این دوره های آموزشی می‌توانند از کلیه خدمات: اداری و امکانات فنی ، تلفن، اینترنت، اتاق جلسه، میزکاری مستقل و خدمات رفاهی استفاده کنند.