استارتاپ ها در تمام مدت استقرار می‌توانند از فضای اشتراکی و کاملا پویا در جهت موفقیت استارتاپ خود استفاده کنند. در این مدت می‌توانند از کلیه خدمات: اداری و امکانات فنی ، تلفن، اینترنت، اتاق جلسه، میزکاری مستقل و خدمات رفاهی استفاده کنند.